Wat is ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Deze benadering helpt bij het maken van gefundeerde keuzen. Accepteren wat je niet kunt veranderen, maar je binden aan je waarden. Deze beginselen gelden voor iedereen. Kerndoel van ACT is psychische flexibiliteit, in de betekenis van openstaan voor ervaringen. Dit speelt een belangrijke rol in het kunnen omgaan met de grillen van leven en loopbaan. En dat laatste dat gaan wij doen! In ACT wordt veel gebruik gemaakt van metaforen en beelden, wat goed aansluit op de creatieve werkvormen en visualisaties die we gebruiken bij creatieve loopbaancoaching. Onderstaande onderdelen zitten verweven in de individuele creatieve loopbaancoaching en in de workshops. Hieronder een summiere aanduiding daarvan).

 

 

ACT bestaat uit 6 onderdelen;

 

 

1. Hier en Nu: Mindfulness, aandacht voor hier en nu (o.a. lichaamsbewustzijnsoefening | mooi mens methode| massage)

 

2. Defusie: Afstand nemen van je gedachten (o.a. gedachtenaltaar | visualisaties)

 

3. Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld): (o.a. workshop levenslijnhanger | workshop droombaancollage | dierbare kwaliteiten)

 

4. Waarden: Wat vind jij echt belangrijk (o.a. waardenkaarten |essentie mandala of ibiza stick | weg naar je levenswerk)

 

5. Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden, stappen nemen (o.a. smart doelen, actieplan stappen | verlangenstatement)

 

6. Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen. (o.a.. krijt emotie oefening | workshop handletter )

 

 

Slechts 5% is zichtbaar.
Slechts 5% is zichtbaar.